It’s always a pleasure to see these things around :) #de_portfolio #design @xbowlarena #ktm #sixdays #exc #enduro